item2
item2
HOME AANMELDEN ORKEST PROGRAMMA FONDSEN & SPONSOREN VRIENDEN ANBI MEDIA LINKS CONTACT
item7a
item7a1
Bookmark and Share
Login
Home Fondsen

Amikejo Jeugd Symfonie Orkest wordt mede mogelijk gemaakt door:

Provincie Limburg
www.limburg.nl

Gemeente Maastricht

www.maastricht.nl 


 


  

Met dank aan de fondsen:
Elisabeth Strouven Stichting

Fonds voor Sociale Instelling (FSI)

Kanunnik Salden/Nieuwenhof 


 

Nederlands | English | Deutsch
HOME HOME AANMELDEN AANMELDEN ORKEST ORKEST PROGRAMMA PROGRAMMA VRIENDEN VRIENDEN ANBI ANBI MEDIA MEDIA LINKS LINKS CONTACT CONTACT SPONSOREN item7 item7a SPONSOR WORDEN? item7b item7a1