Podium voor jeugdtalent

STEUN DE BLOEI VAN HET ORKEST

STEUN JEUGDTALENT

Voor deelname aan het LJSO vragen wij geen bijdrage aan onze muzikanten waardoor de instapdrempel zo laag mogelijk is. Dit is mede mogelijk door genereuze bijdragen van fondsen, subsidiënten en Club van 100. De Club van 100 bestaat uit zakelijke en particuliere partners die jaarlijks een vast bedrag van € 100 euro doneren. 

DE CLUB VAN 100

De Club van 100 bestaat uit sympathisanten die het LJSO een warm hart toedragen en financieel willen ondersteunen. Deelname aan de Club van 100 voor € 100 euro per jaar voor drie aaneengesloten jaren met logovermelding op de site. Deelnemers en hun partners krijgen vrijkaarten voor de concerten georganiseerd door het LJSO. Driemaal per jaar ontvangt u een nieuwsbrief met informatie over de activiteiten en plannen van het LJSO. Door onze culturele ANBI-status is uw bijdrage onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen via clubvan100@ljso.nl of onderstaand fomulier invullen.

DEELNEMERS CLUB VAN 100

Golfbaan de Herkenbosche

Stroeve Lemberger

SATIJNplus Architecten

logo

NU Accountancy

Dhr. en mw.
Coenen

Dhr. en mw. 
Dycks

Handtherapie
Zuid

Brother
Consultants

Gerben
Pots

Ger
Koopmans

Greune Zaol

Mw. Schoots

Dhr. en mw.
Nijskens

Wilma van Dommelen

Dhr. en mw.
Wijnant

Dhr. en mw.
Stassen

Rene Henket
Music
Productions

Dhr. en mw. vd
Meer - Donker

Centrummgt Maastricht

Mw. Leufkens

Ariane en Fons Tonino

Frans Groutars

Jeroen Lenaers

Caroleyne vd
Velden

Math Stroes

Jan Hol

Hotel Abdijhof Thorn 

Theo Linssen

Monique Lafleur-Jansen

Corrie van Rooy-Waiboer

Léon Frissen

DEELNAME AAN DE CLUB VAN 100

Deelname aan de Club van 100 voor € 100 per jaar voor drie opeenvolgende jaren. U kunt contact opnemen via clubvan100@ljso.nl of zich aanmelden via het formulier. Wij sturen u een factuur. 


AANMELDEN

De heer of mevrouw
De heer
Mevrouw
Versturen

STEUN DOOR FONDSEN & SUBSIDIEGEVERS

Met dank aan de fondsen voor hun steun:
Elisabeth Strouven Stichting
Fonds voor Sociale Instelling (FSI)
Kanunnik Salden/Nieuwenhof
Stichting Edmond Hustinx
Prins Bernhard Cultuur Fonds 

Met dank aan de subsidiënten voor hun steun:
Gemeente Maastricht
Provincie Limburg

STEUN DOOR SPONSOREN

Met dank aan de sponsoren:
Eye & Image
Brother Consultants & Partners

Elisabeth Strouven Stichting

Fonds voor Sociale Instelling FSI

Kanunnik  Salden / Nieuwenhof

Gemeente Maastricht

Provincie Limburg

Accon avm

Eye & Image Leusden

Prins Berhard Cultuurfonds

ANBI STATUS

Limburgs Jeugd Symfonie Orkest is aangewezen als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De status van culturele ANBI geeft een schenker de mogelijkheid om gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet.
LJSO staat bij de belastingdienst geregistreerd onder de naam Stichting Limburgs Jeugd Symfonie Orkest (LJSO).

COMITE VAN AANBEVELING

Beschermvrouwe | Annemarie Penn-Te Strake

Comité van aanbeveling | Vesko Eschkenazy, Marjon Lambriks, Onno Hoes, Jeroen Lenaers, Martin Eurlings, Reg van Loo,  Ger Koopmans en Anne-Marie- Leufkens-Stassen.

LJSO EDUCATIE

Foto's | Focuss22

© LJSO | Gesponsord door Eye & Image

 LJSO Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle laatste nieuwtjes omtrent ons orkest

Aanmelden
Contact

Limburgs Jeugd Symfonie Orkest
Karbindersdreef 14

6216 PG Maastricht

06-19 28 33 48
info@ljso.nl
www.ljso.nl